Stresshantering

Stresshantering

Att vårda och orka i det svåraste. Perspektiv på komplex stresshantering i vårdarbete. MarieAnne Ekedahl och Yvonne Wengström. Artos & Norma bokförlag 2012, www.artos.se,ISBN 978-91-7580-620-4

2 januari 2013

Stolen på omslaget symboliserar nödvändigheten av tid för egen eftertanke och vila. Att vara professionell innebär ibland att våga stiga åt sidan och vårda sig själv, för att sedan orka vårda andra. ?

MarieAnne Ekedahl, docent och lektor i religionspsykologi, och Yvonne Wengström, docent och omvårdnadsforskare, har skrivit den här boken med fokus på vårdaren. De vill stärka sjuksköterskorna i deras yrkesroll och förbereda nyutexaminerade sjukskötersk­or på det psykiskt krävande arbetet med att vårda svårt sjuka och döende patienter. De tar bland annat upp forskning kring stresshantering, och hur man kan tala om stress ur en religiös, medmänsklig och yrkesmässig aspekt. Dessutom diskuteras hur stressen hotar sjuksköterskans möjligheter att ge patienten det primära: en god omvårdnad. P S-K

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida