Strid om ambulansscheman

9 augusti 1999

GÄVLEBORG. Trots att landstinget i Gävleborg tagit beslut om kompetenshöjning i ambulanserna, är det svårt att få cheferna i länet att förstå vad det innebär. I Hälsingland har chefen för ambulansverksamheten där lagt nya scheman som innebär att sjuksköterskor placeras i bårbilar och dagbilar, alltså i rena transporter. Inte i akutbilar.»På så sätt jämställs sjuksköterskornas kompetens med ambulanssjukvårdarnas och det strider enligt vår mening mot landstingets beslut. Vi har därför begärt en förhandling«, säger Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets ordförande i Gävleborg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida