Strid om ersättning för övertid

8 september 1997

SKARABORG. Vårdförbundet SHSTF och landstinget i Skaraborg kan inte komma överens om ersättning för övertid för sjuksköterskorna på röntgen. Landstinget vill att de ska arbeta mer övertid än de får enligt dagens avtal, men går inte med på den ersättning på 400 kronor i timmen som Vårdförbundet SHSTF och röntgensjuksköterskorna – redan nu hårt pressade – begär. Kravet på 400 kronor har valts eftersom röntgensjuksköterskorna får så mycket när de deltar i det projekt som landstinget bedriver med försäkringskassan för att förkorta sjukskrivningar. Nu talar mycket för att landstinget i stället köper tjänster från annat håll.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida