Striden i Kiruna är över ? det blir inget bb

Det blir inget bb i Kiruna. Det beslutet tog landstingsstyrelsen i Norrbotten i går och en flerårig strid verkar vara över.

19 augusti 2005

Därmed upphävs det beslut som landstingsmajoriteten fattade för ungefär ett år sedan, att bb skulle öppnas igen – tre år efter att det stängts.

Men något öppnande blir det alltså inte. De tre samarbetspartier som styr landstinget (socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet) har nämligen inte kunnat hitta någon praktisk lösning på hur det skulle kunna se ut, bland annat har man  inte lyckats rekrytera läkare. Det sista hoppat, en privat entreprenad, sprack nyligen.

Bara sjukvårdspartiet var emot

– En  stor majoritet i landstingsstyrelsen, bara sjukvårdspartiet var emot, beslutade att rekommendera landstingsfullmäktige att riva upp det tidigare beslutet, säger Lars Tyskling, landstingets informationschef.

Samtidigt beslutade landstingsstyrelsen att satsa cirka 24 miljoner kronor på att bygga ut intensiv- och akutverksamheten i Kiruna samt på kompetensutveckling av personal. Det innebär bland annat att sjukhuset måste byggas om och det arbetet ska, säger Lars Tyskling, inledas i februari.

Många turer

Sedan bb i Kiruna las ner i februari 2001 har turerna varit många. Ena gången har det handlat om nedläggning, den andra om att det ska öppnas igen. Partierna i landstinget har varit oeniga och det har funnits oenighet även inom partier.

Förra året beslutade till sist landstinget om att bb skulle öppnas igen. Det beslutet kom sedan vänsterpartiet och miljöpartiet ställt ultimatum: antingen öppnas bb eller så spricker samarbetet. En majoritet inom socialdemokraterna sa då ja till att öppna bb igen. Något som bland annat ledde till att det socialdemokratiska landstingsrådet Yvonne Stålnacke hoppade av i protest.

Till saken hör också att både läkare och Socialstyrelsen varit kritiska till att öppna bb igen. Man har befarat att patientsäkerheten skulle vara i fara.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida