Striden om arbetstidsmodellerna fortsätter

Striden om arbetstidsmodellerna i Västerbotten fortsätter. Vårdförbundet och landstinget är oeniga om tolkningen av det avtal som slöts i våras.

25 augusti 2004

För snart ett år sedan sa landstinget i Västerbotten upp alla de cirka 30 lokala arbetstidsmodeller som fanns runt om i länet. Motiveringen var att de blivit för dyra.

Efter ett halvt års strid – med mycket starka protester från anställda – kom landstinget och Vårdförbundet överens om ett nytt arbetstidsavtal. I avtalet sägs att alla arbetsplatser ska kunna välja en av tre modeller som landstinget tagit fram och att det ska ske i samverkan med de anställda.

Stopp från centralt håll

Därmed skulle striden kunna vara slut. Men så blev det inte. Landstingsledningen har nämligen satt stopp för modeller som personal, avdelningschefer och verksamhetschefer kommit överens om, bland annat på operationscentrum i Umeå. Där vill man ha den av de tre modellerna där ob-ersättningen blir högst på helgerna. Landstingsledningen däremot menar att de ska välja den modell med högst ersättning på natten.

I en kommentar säger representanter för landstinget att det inte är enheten eller verksamhetschefen som bestämmer. Det slutgiltiga beslutet ligger centralt hos verksamhetsområdeschefen i länet.

Strider mot avtalet

Vårdförbundet är mycket kritiskt till det som hänt. Om beslutet ska fattas centralt har personalen ingen möjlighet att påverka val av modell. Det går inte heller att anpssa arbetstiden till verksamheten.

– Vi är mycket förvånade. Landstingets agerande strider mot andan i avtalet i våras och mot vårt samverkansavtal, säger Evy Gustafson, Vårdförbundets vice ordförande i Västerbotten.

Vårdförbundet har nu begärt en överläggning om tolkningen av avtalet om arbetstidsmodeller.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida