Studenter behöver stöd för att använda forskning

Nyutbildade sjuksköterskor använder inte kunskap baserad på forskning särskilt mycket. Förvånande och oroande, anser sjuksköterskan Henrietta Forsman.

3 januari 2012

Det ska finnas evidensbaserade riktlinjer på varje arbetsplats. Vården ska bygga på väl grundad kunskap, inte på hur man ”brukar göra”; det ger en ineffektiv och i värsta fall skadlig vård. Därför blev Henrietta Forsman bekymrad när hon i sina studier fann att det inte är självklart för nyutbildade sjuksköterskor att använda forskning i vårdarbetet.

Som doktorand har hon följt sjukskö­terskestudenter från utbildningen och under tre år som färdiga sjuksköterskor. Studierna visar bland annat att sjuksköterskestudenter som i låg grad bidragit till diskussioner i klassrummet även tenderar att använda forskning i lägre grad som färdiga sjuksköterskor. De som inte tyckte att arbetet generellt var positivt utmanande skattade också sin forskningsanvändning som låg.

Varför nyutbildade sjuksköterskor inte använder väl grundad kunskap kan Henrietta Forsman inte säga säkert, men hon hänvisar till tidigare forskning. Det har konstaterats att det finns ett gap mellan det som utbildningen står för och verkligheten, och att det inte är unikt för Sverige.

— Inte mycket har hänt, varken i Sverige eller internationellt. Det kan vara svårt att omsätta kunskapen både som student och som nyutbildad, och det kan leda till att man förkastar kunskapen, säger hon.

En av de faktorer som kan ha betydelse för om man använder sig av forskningsbaserad kunskap eller inte, kan vara hur tydlig yrkesrollen är när det gäller syften och mål med arbetet, förväntningar och ansvar.

Vad kan då göras för att förändra situationen? Henrietta Forsman anser att de blivande sjuksköterskorna behöver mer stöd i att använda forskning, både under den teoretiska och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Det är viktigt att även hälso- och sjukvårdsorganisationen stöttar nyutbildade sjuksköterskor i deras forskningsanvändning, liksom att utbildning och organisation samarbetar i dessa frågor.

Henrietta Forsman försvarade sin avhandling i slutet av november 2011: Registered nurses’ research use — a national survey on extent, patterns, intentions and associated factors in undergraduate education and the first years of clinical practice.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida