Studenter fuskar mer

5 augusti 2005

Det registrerade fusket ökar vid högskolor och universitet. Det visar statistik från Högskoleverket. Den första sammanställningen gjordes 2001. Då blev omkring 125 studenter varnade eller avstängda från undervisningen av disciplinära skäl. 2004 hade antalet växt till nära 370. Den vanligaste orsaken till en disciplinåtgärd är plagiat. De står för nästan 60 procent av alla disciplinärenden. www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida