Utbildning

Studenter vill få kunskap om sexuell hälsa i utbildningen

Studenter vill få kunskap om sexuell hälsa i utbildningen
Studentföreträdarna menar att en rad tillstånd och ingrepp kan påverka sexualitet och samliv. Därför vill de se att utbildning om sexuell hälsa blir obligatorisk. Bild: Mostphotos

Vi behöver kunskap för att på ett tryggt och professionellt sätt bemöta frågor om sexualitet. Det ska vara en självklar del i våra utbildningar, säger Sophia Godau, ordförande för Vårdförbundet student.

Sophia Godau tycker att undervisning om sexuell hälsa saknas i utbildningarna till sjuksköterska, röntgensjuksköterska och biomedicinsk analytiker.

– Vi ska se hela människan och till hur patienterna mår både psykiskt och fysiskt. Då är den sexuella hälsan viktig, men det märks inte i dagens utbildningar, säger hon.

Hon vänder sig emot att se människor som ett symtom eller en diagnos och ser en risk för att exempelvis sjuksköterskor bara förklarar fysiska aspekter, som sårskötsel eller smärtbehandling.

– Vi måste kunna svara på frågor om sexuell hälsa och ge information om en rad sjukdomar och ingrepp och deras bieffekter som kan komma att påverka sexualitet och samliv, säger hon.

Behöver kunskap och trygghet

Sophia Godau nämner prostataingrepp som ett exempel.

– Det behövs en obligatorisk utbildning om sexuell hälsa i utbildningarna. Vi behöver kunskap för att kunna prata på ett tryggt och professionellt sätt. Stämningen får inte bli pinsam för att en patient till exempel tar upp svårigheter att röra sig.

.

Sophia Godau och de två ordförandena för arbetsterapeutstudenterna och fysioterapeutstudenterna har skrivit en debattartikel om frågan i tidningen Dagens Medicin. Även de senare upplever att ämnet saknas och borde vara obligatoriskt i deras utbildningar.

Studentföreträdarna skriver att hälsa är mer än frånvaro av sjukdom, som att kunna röra på sig och sätta på sig strumporna själv. För många är det minst lika viktigt att kunna njuta av sin kropp.

De menar att Sveriges hälso- och sjukvårdsutbildningar har ett stort ansvar att lyfta frågan så att studenterna får den kompetens de behöver. De kräver en förändring så att utbildningarna inkluderar kurser om sexuell hälsa.

– En operation av till exempel tarmcancer påverkar mycket mer än matsmältningen. Den kan påverka livsstil och samliv. Då behöver vi kunskap för att kunna både informera och svara på frågor, säger Sophia Godau.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida