Studenter vill kunna plugga utomlands

Utbildningen var ett viktigt inslag under den internationella kongressen för biomedicinska analytiker i Stockholm i juni. För första gången fanns det ett speciellt studentforum.

På kongressen i Orlando, USA, för två år sedan togs beslutet om att arrangera ett studentforum i samband med årets kongress. En av deltagarna nu var Sharon Chandra från Fiji.

– Hemma i Fiji är det svårt att följa utvecklingen inom yrket, säger hon.

I Fiji finns det, trots att landet bara har ett enda stort sjukhus, en grundutbildning med närmare 20 studenter varje år. Orsaken är att skolan är centrum för hela regionen.

– Men för att få en specialistutbildning, till exempel inom mikrobiologi som jag vill, då måste jag åka till Australien eller Nya Zeeland, berättar hon.

Just studier utomlands var ämnet under en av kongressdebatterna med deltagare från Eire, Korea, Finland, Österrike, Kanada och Sverige. Alla betonade vikten av internationellt utbyte och att det krävs ett större samarbete mellan länderna för att det ska bli möjligt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida