Studenterna ger utbildningarna godkänt

Hyfsat bra. Det betyget får utbildningarna till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska av studenterna själva, enligt en enkätundersökning som Vårdförbundet gjort.

Drygt 1 200 studenter har svarat på enkäten. I genomsnitt ger de betyget 3,85 åt sina utbildningar på en skala 1-5.

Nöjdast är studenterna i Växjö (95 procent säger att utbildningen är bra eller mycket bra). I Kristianstad säger 39 procent att utbildningen är ?mycket bra? ? det är den skola som har högst andel ”mycket bra”.

Sämst omdöme får Luleå tekniska universitet. Där tycker bara 42 procent att utbildningen är bra eller mycket bra.

Mindre nöjda med praktiken

Studenterna är inte fullt lika nöjda med den kliniska praktiken, som får ett genomsnittsbetyg på 3,6.

I Lund är handledarna bäst insatta i utbildningsplanen, i Gävle har de bäst kompetens i att handleda och Mitthögskolan i Västernorrland/Jämtland är bäst på att ta ansvar för kvaliteten på praktikplatsen, enligt studenterna själva.

Sophiahemmets högskola ligger däremot sämst till både när det gäller hur insatta handledarna är i utbildningsplanen och deras kompetens att handleda. Men Sophiahemmet hamnar i mitten av skalan när det gäller hur bra högskolan tar ansvar för kvaliteten på praktikplatsen; där intar Örebro universitet bottenplatsen.

Ointresserade landsting och kommuner

Två studenter av tre känner sig väl förberedda för sitt kommande yrkesliv, men bara var fjärde upplever att landsting och kommuner i närheten av högskolan/universitetet är intresserade av dem som blivande anställda.

Vilken är då Vårdförbundets främsta uppgift? Framför allt att se till att löneutvecklingen blir god! Att ge hjälp i utsatta lägen och att höja statusen på medlemmarnas yrken ligger också i topp. Däremot tycker studenterna i mindre grad att Vårdförbundets uppgift är att erbjuda medlemmarna olika förmåner, som till exempel försäkringar.

”Påverka högskolor och universitet”

Av dem som svarat på enkäten är de allra flesta sjuksköterskestudenter (1140 av 1207), medan de övriga är blivande biomedicinska analytiker eller röntgensjuksköterskor.

? Resultatet ska vi använda i de nationella forum där studenter från hela landet samlas två gånger per termin, säger Vårdförbundets studerandeombudsman Anna Paulsen. Det gäller sedan att de tar med sig resultaten tillbaka till högskolor och universitet så att de kan påverka kvaliteten på utbildning och praktik.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida