Studentmöte i Vilnius

10 januari 2005

Den nordiska arbetsgruppen, NSSK, för sjuksköterskestudenter passade på att träffas när SSN, Sjuksköterskors samarbete i Norden, hade konferens i Vilnius i Litauen. En av uppgifterna var att stärka samarbetet med sjuksköterskestudenter i de tre baltiska länderna. Ett resultat av mötet är att Finlands sjuksköterskeförbund och Vårdförbundet har tagit på sig att bli mentorer för de estniska sjuksköterskestudenterna.

Norskorna tar på sig samma ansvar gentemot Lettland och danskorna gentemot Litauen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida