Studera i annat land – men stanna hemma

Vårdhögskolorna i Blekinge, Borås, Gävle och Lund/Helsingborg har långt framskridna planer på att lägga ut delar av undervisningen på Internet, bland annat en helt ny utbildning till ”Europasjuksköterska”.

13 januari 1997

Blekinge internationella hälsohögskola i Karlskrona planerar att lägga ut två kurser på Internet. Den ena handlar om folkhälsovetenskap. Kursen är på 1–20 poäng och ges i dag som traditionell distansutbildning. Studenterna måste komma till skolan varannan helg.

– Det hade vi tänkt att de skulle slippa i framtiden. Även den som bor uppe i Malmberget ska kunna läsa kursen utan att hindras av avståndet, säger Lena Karlsson, som ansvarar för skolans övergripande IT-strategier.

Såväl kursmaterialet som föreläsningarna ska studenterna kunna plocka åt sig via nätet.

– Just att kunna ha föreläsningarna på Internet tycker vi är spännande. Det är tänkt att studenterna ska kunna lyssna till föreläsarna samtidigt som de syns i bild. En stor fördel är att studenterna kan backa eller spola tillbaka hela föreläsningen om det är något de vill ta om igen.

Missbruk i Spanien
Så småningom är det tänkt att delar av utbildningen ska användas för att utbilda en form av Europasjuksköterskor. På distriktssköterskeutbildningen ska studenterna kunna genomföra delar av kursen i något annat land.

Men de ska inte nödvändigtvis behöva ta sig dit rent fysiskt. Om exempelvis en kurs i missbruk och hälsa hålls i Spanien ska de studenter som vill, kunna följa den via Internet.

Hälsohögskolan i Blekinge har nyligen tillsammans med sjuksköterskeskolor i Finland, Spanien och England ansökt om EU-bidrag för att gemensamt kunna utveckla projektet. Hösten 1997 beräknas det komma igång.

Inom Blekinge läns landsting pågår dessutom ett projekt som döpts till Obruten Vårdkedja. Via modern informationsteknik ska landstingets vårdcentraler, den kommunalt drivna vården samt medicinska kliniken vid Karlskrona lasarett enkelt kunna kommunicera med varandra.

– Vi hoppas kunna knyta ihop projektet med hälsohögskolan så att vi över Internet kan få ut våra kurser till personalen. Det innebär att de kanske kan följa kurserna på jobbet, säger Lena Karlsson.

Vårdhögskolan i Borås planerar att under våren 1997 köra sin utbildning i ”Informatik inom vård och omsorg” som uppdragsutbildning på distans för landstingsanställda i Älvsborgs län. Delar av undervisningen ska ligga på Internet. Viktiga inslag blir bland annat e-post och ett elektroniskt konferenssystem samt information och kursmaterial via WWW.

Grunden på CD
Vårdhögskolan i Gävle ingår i ett internationellt IT-baserat undervisningsprojekt som går under benämningen Balance (Better access to lifestyle and nutriation through community education). Tillsammans med organisationerna Womens Health på Irland och Eurocom Expertise i Grekland ska skolan ta fram ett informations- och utbildningsprogram i syfte att påverka människors matvanor och livsstil.

Tanken är att deltagarna ska kunna köra hela kursen hemma från den egna bostaden, i skolor eller studiecirklar. Grundprogrammet inklusive det mesta av kursmaterialet läggs på en CD-rom-skiva. Den som vill fördjupa sig och få tag på uppdaterad information ska sen kunna gå vidare via länkar upplagda på Internet.

På vårdhögskolan i Lund/Helsingborg finns en distanskurs i uroterapi som för närvarande körs på intranet. Samma teknik används som på Internet, men det går bara att komma åt kursmaterialet via skolans datorer.

– Meningen är att vi successivt ska lägga ut materialet på Internet. En av de största vinsterna är att vi då kan samarbeta med föreläsare över hela världen. Låt säga att en av de främsta superspecialisterna inom uroterapin finns i Australien. Då kan vi enkelt lägga en länk dit så att studenterna kan nå honom eller henne, säger skolans webmaster Lars T Rundgren.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida