Studerande får praktisk träning

7 december 1998

BLEKINGE. En klinisk utbildningsavdelning startar i vår på lasarettet i Karlshamn i samarbete med högskolan. Avdelningen ska vara öppen 40 veckor om året och de blivande sjuksköterskorna får sista terminen praktisera där i tio veckor. På så vis hoppas man att sjuksköterskorna ska vara mer yrkesförberedda när de tar sin examen. Bemanningen blir sju handledande sjuksköterskor, varav en avdelningschef.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida