Studerande och pensionärer får större inflytande

8 april 2002

Om kongressen nu i maj säger ja till det nya förslaget till stadgar ökar pensionärs- och studerandemedlemmarnas möjlighet till inflytande i Vårdförbundet. I förslaget sägs nämligen att det bara ska finnas en sorts medlemmar, i stället som nu tre grupper: aktiva, pensionärer och studerande. Konsekvensen blir att studerande och pensionärer får både rösträtt och blir valbara i alla led i förbundet. En studerande eller en pensionär ska därmed till och med kunna väljas in i förbundsstyrelsen. För närvarande har studerande och pensionärer enbart yttrande- och förslagsrätt, till exempel vid de lokala avdelningarnas årsmöten.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida