Studie om etik vid livets slut

Hur är attityder och praxis bland läkare som vårdar patienter i livets slut? Och skiftar de från land till land? Det ska en pågående studie med frågor om bland annat dödshjälp ta reda på. I vardera Nederländerna, Belgien, Schweiz, Italien, Danmark och Sverige har över 5 000 enkäter skickats till de läkare som utfärdat dödsorsaksintyg. Enkätsvaren är just på väg tillbaka och tidigast nästa vår presenteras resultaten. Det är Nederländerna som har initierat studien och EU som finansierar den. Docent Tore Nilstun som leder den svenska studien är inte riktigt nöjd med de frågor som ställs i enkäten.

– Den saknar frågor om vilken palliativ vård som bedrivs. För Sveriges del är det mycket viktigt att få mer kunskap om hur den vården fungerar, därför går vi ut med en egen enkät om det i höst. Men de resultaten presenterar vi inte förrän den europeiska studien är klar. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida