Studier av homosexualitet genom djurförsök är kränkande

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (rfsl) och Föreningen Djurens rätt har tillsammans uppvaktat regeringen. De protesterar mot att den djurförsöksetiska nämnden i Göteborg godkänt fortsatta studier för att försöka diagnosticera och behandla homosexualitet på fosterstadiet.

En första ansökan gjordes 1996. Då skulle 1 500 råttor kastreras och hormonbehandlas för att forskarna skulle försöka lokalisera vilken del av hjärnan som är involverad i den sexuella orienteringen.

»Det är djupt kränkande för homosexuella«, konstaterar de två organisationerna i den gemensamma protesten.

Protestskrivarna påpekar också att djurförsökens lidande ska ställas mot försökens nytta, ifrågasätter forskningens allmänintresse, och påminner om att Socialstyrelsen redan 1979 slog fast att homosexualitet inte är någon sjukdom.

I en egen skrivelse drar rfsl paralleller till rasbiologisk forskning och erinrar om den forskning – med kastrering och hormonbehandling av homosexuella – som en dansk läkare bedrev i koncentrationslägren Buchenwald och Neuengamme.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida