Studier stödjer hygienhypotesen

Åtskilliga epidemiologiska studier har visat att allergier är förknippade med vissa livsstilar och levnadsvillkor. Några av dessa undersökningar visar att:

? Frekvensen av allergier är högre i industrialiserade
   länder än i utvecklingsländer.
? Allergier är vanligare i Västeuropa än i före detta
   Östeuropa.
? Frekvensen av allergier är lägre hos individer som
   vuxit upp i stora familjer, speciellt med många äldre
   syskon, än i små familjer.
? Det är vanligare med allergier i högre socialgrupper
   än i lägre.
? Frekvensen av allergier är lägre hos personer med
   positiv serologi för hepatit A än hos seronegativa
   individer.
? Barn som börjat tidigt på dagis får inte allergier lika ofta
   som barn som börjat på dagis efter två års ålder, eller
   inte varit på dagis alls.
? Barn som växer upp på bondgård med djurhållning får
   i mindre utsträckning allergier än barn som växer upp
   i stan eller på bondgårdar där det inte finns djur.
? Barn som växer upp med husdjur, särskilt katt, får inte
   allergier lika ofta som barn utan husdjur.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida