Sugrutiner ofta felaktiga

Många gör fel när de suger luftvägarna fria från sekret på patienter i respirator.

10 juni 2003

Det upptäckte intensivvårdssjuksköterskan Ulrika Håkansson när hon studerade kollegerna på neurointensiven vid Linköpings universitetssjukhus.

Det visade sig att personalen sög för ofta och med för grova sugkatetrar. Personalen var heller inte säker på varför de sög. Efter detta höll Ulrika Håkansson utbildning för personalen.

? »Läroplanen« utgjordes av Metodboken som finns på varenda avdelning, ändå görs så många fel av gammal rutin.
Efteråt slutade personalen att suga patienterna rutinmässigt.

Liksom Metodboken föreskriver sker det nu bara vid behov ? allt annat är till skada. Det uppsugna sekretet innehåller både blod, flimmerhår och ett ämne som hindrar alveolerna från att falla ihop.

De bristande kunskaperna är inte unika för neurointensiven i Linköping. När Ulrika Håkansson är ute i landet och pratar möter hon samma problem.

En tid efter att Ulrika Håkansson utbildat kollegerna på neurointensiven tog avdelningen för sjukhushygien kontakt för att fråga vad som hade hänt på avdelning-
en eftersom antalet respiratorrelaterade pneumonier minskat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida