Suicid

Suicid

När någon tar sitt liv. Tragedierna vi kan förhindra. Alfred Skogberg. Ordfront 2012, www.ordfront.se, ISBN 978-91-7037-628-3

1 augusti 2012

Undertiteln på den här boken är också dess viktigaste budskap. Journalisten Alfred Skogberg, vars barndomsvän tog sitt liv 1993, kan inte förstå varför samhället inte satsar mer på suicidprevention. Bara 3 miljoner årligen läggs på forskning kring självmord — att jämföra med de 100 till 150 miljoner som trafiksäkerhetsforskningen får, trots att många fler tar sitt liv än som dör i trafiken.

För det går att minska antalet självmord. I Miami startades exempelvis 1989 ett program kallat Trust, där ett slags kuratorer utbildas och sedan arbetar på skolorna. Suiciden bland unga minskade från cirka 8 till 0,5 per 100 000, troligen den lägsta siffran i västvärlden.

I Sverige däremot, nästan fördubblades antalet självmord bland ungdomar mellan åren 1980 och 2008. Varje år väljer ett 60-tal unga i Sverige att ta sitt liv.

Boken innehåller, förutom rena fakta, intervjuer med politiker, experter av olika slag och efterlevande till dem som aldrig fick tillräcklig hjälp. SA

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida