Sundbybergsjukhuset invigt

4 oktober 1999

NORRBOTTEN. Den 1 september var en stor dag i Norrbotten. Då invigde drottning Silvia det nya storsjukhuset i Sunderbyn, mellan Luleå och Boden. Någon större verksamhet har dock ännu inte kommit i gång. Ögonenheten, den första enheten med medlemmar i Vårdförbundet, flyttade in ett par veckor senare. Först under år 2000 kommer hela sjukhuset att vara i drift.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida