Sunderbys rör kör på autobahn

5 februari 2019

Nyligen invigdes en helauto­matiserad laboratoriebana på enheten för klinisk kemi på Sunderby sjukhus mellan Luleå och Boden. Enligt SVT Norrbotten har den döpts till Autobahn, efter att en namntävling hållits bland personalen. På de många provrör som färdas på Autobahn kan hundratals prover utföras av de olika analysinstrument som passeras. Trots effektiviseringen saknas det fortfarande tillräckligt med biomedicinska analytiker på labbet.?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida