Svag ström leder läkemedel in i huden

9 februari 2004

Med svag ström via en elektrod som innehåller läkemedel är det möjligt att tillföra läkemedel direkt in i huden på patienter med basalcellscancer. Det visas i en avhandling gjord av kemisten Nadia Merclin vid institutionen för farmaci på Uppsala universitet. Med jontofores, som tekniken kallas, når läkemedlet även de tumörceller som sitter djupare ner i huden, vilket inte är möjligt med salva och fotodynamisk terapi. Avhandlingen heter Electrochemical methods for drug characterisation and transdermal delivery: Capillary zone electrophoresis, conductometry and iontophoresis.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida