Svår lunginflammation efter närkontakt med fåglar

Svår lunginflammation efter närkontakt med fåglar
Rengöring av fågelbord är en vanlig smittväg när människor drabbas av papegojsjuka. Foto: Mostphotos

Fem fall av papegojsjuka har rapporterats i Västra Götaland de senaste veckorna.

Papegojsjuka är en luftvägsinfektion som orsakar andningsbesvär, feber och hosta och kan ge upphov till svår luftvägsinfektion.

De fem personer som de senaste veckorna drabbats av papegojsjuka har alla haft nära kontakt med fåglar eller rengjort fågelbord. De har förmodligen smittats i Södra Älvsborg eller i Göteborgsområdet.

Smittämnet är bakterien Chlamydophila psittaci som kan finnas i både tama och vilda fåglars avföring. Den sprids till människor genom inandning av damm från intorkad fågelavföring där bakterien kan överleva i mer än en månad.

Fågelbord vanlig smittväg

Rengöring av fågelbord för vilda fåglar är en vanlig smittväg. Västra Götalandsregionen skriver i ett pressmeddelande att fågelbord bör rengöras utomhus med såpvatten eller desinfektionsmedel och att det är viktigt att tvätta händerna efteråt.

Andningsskydd bör användas och man ska inte använda högtryckstvätt eftersom det kan öka mängden smittämnen i luften.

Papegojsjuka hos människor är ovanligt i Sverige. Under de senaste åren har två till tjugo fall rapporterats årligen i landet. Den behandlas med antibiotika.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida