Svårförenade avdelningar tar hjälp av konsult

På Falu lasarett har man anlitat en konsultfirma när två enheter med olika kulturer efter åtta år ska fogas samman.

För åtta år sedan slogs två barnavdelningar – med olika sätt att arbeta och belägna i olika byggnader – samman till en enda avdelning. Meningen då var att de också skulle flytta ihop i gemensamma lokaler, men det sköts upp. Nu är det dock på gång och ombyggnad sker för att inflyttningen ska kunna genomföras i maj i år.

Trots att det varit en gemensam avdelning under så lång tid, har de olika kulturerna bestått. Den ena har inte haft så mycket formella regler och både verksamhet och arbetssätt har varit flexibla, medan den andra avdelningen har haft strikta regler som styrt både sättet att arbeta och själva verksamheten.

– De olika arbetssätten skulle kunna skapa svårigheter. Vi beslutade därför tidigt att ta hjälp av en konsult för lösa tänkbara problem genom att engagera alla i ett projekt. Det var viktigt att komma i gång så tidigt som möjligt för att undvika låsningar, berättar Agneta Gustavsson, tidigare avdelningsföreståndare, nu sjuksköterska på avdelningen och en av dem som beslutade om att starta projektet.

– En rad önskemål och förslag har kommit fram, inte minst när det gäller ledningsstrukturen. Tidigare har vi under verksamhetschefen haft en avdelningsföreståndare och en biträdande avdelningsföreståndare, nu talar man i stället om en avdelningsföreståndare samt tre sektionsledare som chef för var sin grupp, säger Agneta Gustavsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida