Svårt betala lön

8 december 1997

Kongressen beslöt att förbundet centralt inte kan ta på sig kostnaden för förlorad arbetsförtjänst för de ledamöter i lokala styrelser som inte får sin fackliga tid betald av arbetsgivaren. I kongressbeslutet 1996 sas att de lokala avdelningarna skulle ta alla dessa kostnader i samband med att en större andel av förbundets pengar fördelades lokalt. Medlemmar i avdelning Dalarna hade motionerat i frågan eftersom avdelningen har fått allt besvärligare att klara sin budget, i takt med att det blivit svårare för styrelseledamöter att få tjänstledigt med lön.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida