Svårt få hjälp när ägaren saknar kollektivavtal

Vårdförbundet i Örebro hade länge försökt få till stånd ett kollektivavtal med vårdföretaget r.o.o.s, innan det nyligen skrevs under. Sjuksköterskan Ing-Britt Dahlqvist tog kontakt med Vårdförbundets samordnare i Örebro, Ronny Ahl, i januari efter att bland annat ha fått vänta på decemberlönen till sen eftermiddag dagen före julafton.

– Ing-Britt är tyvärr inte den enda som vänt sig hit för att berätta om försenade löner och oklara anställningsförhållanden vid företaget r.o.o.s, säger Ronny Ahl.

– Hitintills har säkert ett tiotal sjuksköterskor hört av sig och varit ledsna, arga och upprörda över arbetsvillkoren på r.o.o.s.

Torsdagen den 13 april skrev Bengt Olsen ett kollektivavtal med Vårdförbundet. Sjuksköterskorna på r.o.o.s vet nu vad som innefattas i det enskilda anställningsavtalet, vilket tidigare var otydligt.

»Tar tid att få ett bra avtal«
På frågan varför Bengt Olsen väntat så länge med att skriva avtal svarar han att förberedelserna varit igång länge men att det tagit tid att få till stånd ett bra avtal. Han betonar samtidigt att företagets anställningskontrakt även tidigare fungerat på ett bra sätt, att de inte varit lagstridiga och att sjuksköterskorna själva haft ett ansvar för vad de skriver på.

– Det finns inte någon som kan tvinga en sjuksköterska att skriva på ett kontrakt som hon anser vara otillräckligt eller felaktigt.

Vad gäller försenade utbetalningar och scheman säger Bengt Olsen att r.o.o.s har expanderat på senare år och därmed även de administrativa uppgifterna. Sedan i vintras har dock företaget ett kontor med både personalchef och ekonomiansvarig.

Vid ett medlemsmöte för de sjuksköterskor på r.o.o.s som är anslutna till Vårdförbundet har nyligen ett fackligt ombud utsetts.

– Att teckna kollektivavtal är ett smidigt sätt att försäkra sig om trygghet för båda parter, säger Ronny Ahl. Det borde också ligga i kommunernas intresse att de företag som de gör affärer med har ett sådant.

Hur tar man reda på om ett företag har tecknat kollektivavtal?

– Man ringer till närmaste fackliga företrädare och får besked. Tyvärr kan man inte lita på att ett företag har kollektivavtal även om arbetsgivaren säger så.

Vad gör man som anställd om det företag man vill arbeta för inte har något kollektivavtal?

–  Då måste man vara mycket noga med att se till att inte enbart lönen utan också veckoarbetstiden, ersättning vid sjukdom, reseersättning och antalet semesterdagar finns klart angivet i anställningskontraktet.

Kolla försäkringar
Man måste även ta reda på om tjänstepension ingår och vilka försäkringar, motsvarande de som finns på landstingssidan, som ingår i anställningsvillkoren.

– Gör aldrig några muntliga överenskommelser, varnar Ronny Ahl. Allt måste finnas på papper!

r.o.o.s är det största av de tre uthyrningsföretag som Örebro kommun har tecknat ramavtal med. De övriga vårdföretagen, TeamVik och Sveapoolen, har redan kollektivavtal med Vårdförbundet.

Båda företagen anser att det faktum att företaget r.o.o.s inte haft något kollektivavtal har missgynnat dem i konkurrensen. Avtalets försäkringsdel ger högre personalkostnader, vilket höjer priset.

– Ändå är det en självklarhet för oss att teckna kollektivavtal. Anställningstryggheten hos oss ska vara lika säker som i kommun eller landsting, säger Marianne Ångman, verkställande direktör på TeamVik och får medhåll av Mona Roos, delägare i Sveapoolen.

– Vi vill bli betraktade som seriösa och anser att kollektivavtal är en absolut skyldighet gentemot våra anställda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida