Svårt för chefer i Västmanland

10 januari 2000

VÄSTMANLAND. Vårdförbundets försök att starta utbildning för förbundets medlemmar som är chefer stöter fortfarande på patrull. Först förbjöds cheferna inom den slutna vården av förvaltningschefen att delta i probleminventering på arbetstid, sedan gick landstinget centralt in och sa nej när en förvaltningschef sagt ja till en partsgemensam utbildning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida