Svårt förutse effekten av paracetamol

7 februari 2005

Att optimera den smärtlindrande behandlingen postoperativt med paracetamol är nästan som att spela på lotteri. Det är svårt att förutse hur läkemedlet tas upp i blodet hos den enskilda patienten.

Det visar en mindre studie på 35 vuxna patienter som har opererats för olika åkommor inom dagkirurgin på Sabbatsbergs närsjukhus i Stockholm. Studien ingår som en del i en doktorsavhandling om postoperativ smärtlindring. Den lades nyligen fram av smärtsjuksköterskan Pia Holmér Pettersson vid Karolinska universitetssjukhusets thoraxklinik i Solna.

Paracetamol används flitigt inom sjukvården. Trots det finns det inte speciellt mycket oberoende forskning om dess smärtstillande effekt. Det är inte heller fastställt vid vilken koncentration i blodet som den analgetiska effekten inträder. Däremot vet man att den undre gränsen för febernedsättning är 66 mikromol per liter (serumkoncentrationen).

Oavsett om patienterna fick ett eller två gram paracetamol oralt var det stora individuella variationer i upptaget. Flera av de patienter som fick två gram paracetamol oralt nådde inte upp till den antipyretiska »mininivån« medan andra nådde dit med endast ett gram. Den rekommenderade maximala dygnsdosen är fyra gram.

Titeln på avhandlingen är: Pain treatment after surgery, with special reference to patient-controlled analgesia, early extubation and the use of paracetamol.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida