Svårt hinna med fackligt arbete

7 september 1998

VÄSTMANLAND. Det finns tecken på att det blir allt svårare att få medlemmar att ta på sig fackliga uppdrag och på en del arbetsplatser saknas företrädare. För att få en uppfattning om vilken organisation medlemmarna vill ha och vad som krävs av en företrädare, har den lokala avdelningen i Västmanland gått ut med en enkät till 300 slumpvis utvalda medlemmar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida