Svensk stöttning har gett självförtroende

Svensk stöttning har gett självförtroende
Valentina Sarkassova

Som rysk sjuksköterska känner Natalia Nikolajeva mer respekt i dag, men ännu är villkoren dåliga. Många arbetar hela dygn och lönerna är nästan obefintliga.???

29 september 2010

Efter tjugo år på kardiologiska vårdavdelningen på Sjukhus nummer 1 i Omsk i södra Sibirien har Natalia Nikolajeva tagit ledigt från jobbet som avdelningsföreståndare. Hon har börjat ett nästa steg — en utbildning motsvarande en svensk master.?

Det är ett led i en personlig utveckling för henne, men speglar samtidigt den utveckling av sjuksköterskeyrket som pågår i Ryssland. En utveckling som Vårdförbundet kan ta åt sig en del av äran för efter sitt stöd till det ryska sjuksköterskeförbundet, RNA.??

Natalia Nikolajeva började arbeta som sjuksköterska ungefär samtidigt som Sovjetimperiet föll samman. Den ryska Sovjetrepubliken blev Ryska federationen och ett antal av de andra före detta Sovjetrepublikerna blev självständiga nationer. Och det var kris, inte minst i sjukvården.?

— Det var de svåraste åren jag har upplevt som sjuksköterska. Jag hade 200 rubel i lön. Att jag överlevde berodde på att jag kunde bo hemma hos min mamma och leva på hennes pension.?

Så lite bättre har det blivit. I alla fall när det gäller innehållet i sjuk-sköterskeyrket. På andra sätt syns ingen skillnad alls. Fortfarande arbetar två sjuksköterskor av tre på kardiologen ett helt dygn i sträck tio gånger under en månad. Fortfarande har de tre sjuksköterskorna (det finns inga undersköterskor, bara städhjälp) ansvaret för 60 patienter. Och fortfarande är lönerna så usla att de flesta arbetar dubbelt (det kallas för att ha två positioner) för att få tillvaron att gå ihop ekonomiskt.??

Att arbeta hela dygn är inget Natalia Nikolajeva ser som särskilt märkvärdigt. Hon är van och tycker att det är ”optimalt”. Men att arbeta på två positioner är inget hon rekommenderar.?Ändå är det just så hennes vardag ser ut. Hon är avdelningsföreståndare, men arbetar dessutom dygnsskift för att få ihop de 12 000 rubel hon som ensamstående behöver. ?

Till en nyutbildad sjuksköterska betalar sjukhuset 3 120 rubel i månaden (netto efter skatt). Den lagstadgade minimilönen är visserligen 4 300 rubel, men det sätter sig sjukhusledningen över. Ingen ställer dem till svars för det.??

Bli läkare? Lönar sig knappast ekonomiskt, även om statusen höjs. Jobba privat? Definitivt en möjlighet — en lön på 25 000 rubel är inget ovanligt. Trots det funderar Natalia Nikolajeva inte på att byta. Tillfredsställelsen över vad hon och ”hennes” sjuksköterskor gör för patienterna vill hon inte vara utan. Den privata vården är mer ”business”.?

— Vi har fått bättre självkänsla. Folk i allmänhet ser annorlunda på oss nu, och det gör vi själva också.?

Den förändring hon syftar på handlar om att sjuksköterskorna mer och mer, som de själva säger, utbildar patienterna. På kardiologen handlar det om att hjälpa patienterna att inse att de måste förändra sina levnadsvanor, och hur de ska göra, för att undvika en ny hjärtinfarkt.?

Nu är det inte alla sjuksköterskor som arbetar med den uppgiften. Det finns nämligen två slags sjukskötersk­or. Det är procedursjuksköterskor, som utför de behandlingar som läkaren har ordinerat och som jobbar dygnsskift, och avdelningssjuksköterskor, som svarar för patientutbildningen. De arbetar måndag till fredag.??

Utvecklingen av yrket och den ökade respekten hos allmänheten, tillskriver Natalia Nikolajeva förlängningen av utbildningen, men framför allt det ryska sjuksköterskeförbundet RNA och det utvecklingsarbete som Vårdförbundet har bedrivit. ?

Förutom i RNA är hon med i facket, organisationen för sjuksköterskor och läkare. Genom den får hon gratis tillgång till sportanläggningen och — om hon hade haft barn — till barnomsorg. Genom facket fick hon också möjlighet att köpa sin lägenhet till ett betydligt lägre pris än vad bostadsmarknaden annars erbjuder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida