Svenska pojkar äldst i Europa

Färre barn föds, men fler av dem överlever. Europas befolkning åldras, visar Europarådet. ICN uppmanar sjuksköterskorna att ta större ansvar för den åldrande befolkningen i världen.

11 januari 1999

Aldrig tidigare har spädbarnsdödligheten i Europa varit lägre än den är nu, och den minskar i alla länder. Det framgår av Europarådets demografiska rapport för 1998. Rapporten visar också att ett svenskt nyfött barn har större chans att leva och bli gammal än de flesta av hennes medsystrar och -bröder i Europa.

Sverige behåller alltså tätplaceringen när det gäller spädbarnsdödligheten – av 1 000 barn under ett års ålder dör bara 3,6. Men skillnaden är hårfin gentemot andra nord- och västeuropeiska länder (Finland 3,9, Norge 4,1, Island 5,5, Danmark 5,6, Frankrike 4,8, Tyskland 5,0, Storbritannien 6,0). Alla siffror gäller förhållandena 1997, för Danmark 1996.

De största förbättringarna har dock ägt rum i Central- och Östeuropa. Några exempel: I Polen har spädbarnsdödligheten minskat från 21 döda per 1 000 barn 1980 till nu 10. Motsvarande tal är för Slovakien från 21 till 9, för Makedonien från 54 till 16 och för Bosnien från 32 till 14.

Som en jämförelse nämns i rapporten att i Indien dör 66 barn av 1 000 före ettårsdagen, i Kina 48, i USA 7 och i Japan 4.

Många fyller 80
Svenska flickor födda i år kommer i genomsnitt att leva i 81,5 år. Äldre blir bara flickorna i Frankrike (82,1 år) och i Schweiz (82,2 år). Äldre än 80 år blir deras medsystrar i ytterligare nio europeiska länder, bland dem alla nordiska länder utom Danmark. Svenska pojkar födda i år kan räkna med att bli äldst i Europa och nå en ålder av 76,5 år, de isländska pojkarna skuggar med en förväntad levnadsålder på 76,4 år.

Europa åldras. I en tredjedel av Europarådets medlemsländer är mer än 15 procent av befolkningen över 65 år – Sverige och Italien toppar med 17 procent. Samtidigt föds allt färre barn. I många länder har det lett till att befolkningen minskar. I Sverige var 1997 antalet döda fler än antalet födda, för första gången sedan den stora ofredens år 1809. Befolkningen ökade ändå något tack vare invandringen. Men i andra länder minskar befolkningen, både som en följd av att fler dör än föds och att fler emigrerar än immigrerar. Det gäller bland annat våra grannländer på andra sidan Östersjön, Estland och Litauen.

Den åldrande befolkningen engagerar också den internationella sjuksköterskeorganisationen icn (International Council of Nurses).

År 2002 räknar man med att en miljard av jordens invånare kommer att vara 60 år eller äldre. icn uppmanar därför sjuksköterskor över hela världen att ta på sig en större roll i uppdraget att ge äldre människor en så bra vård som möjligt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida