Svenska projekt hjälpte Ryssland in i ICN

Det är helt och hållet Vårdförbundets förtjänst. Så sade det ryska sjuksköterskeförbundets ordförande när icn godkände Rysslands förbund som medlem.

Under sjuksköterskornas världskongress fick icn, den internationella sjuksköterskeorganisationen, tre nya medlemsförbund, varav ett var från Ryssland.
? Inget annat land har gett oss så mycket stöd som just Sverige, säger Valentina Sarkisova, ordförande i rna, Russian nurses association.
Med bidrag från lo-tco:s biståndsnämnd och Östeuropakommittén har Vårdförbundet hjälpt Ryssland både med att utveckla rna och de regionala organisationerna. Efter att Sovjetstaten upphörde tog det flera år innan rna första gången ansökte om medlemskap i icn 1999. Men organisationen ansågs inte kunna företräda de ryska sjuksköterskorna då. Endast i 19 av Rysslands 89 regioner hade det då bildats sjuksköterskeorganisationer anslutna till rna.

Med Vårdförbundets stöd hade det 2002 bildats sjuksköterskeorganisationer i 57 av de 89 regionerna och arbetet pågår fortfarande. Planeringen har i huvudsak skötts av Vårdförbundets internationella sekreterare, Eva Szutkowska, medan vice ordföranden i Vårdförbundets Västerbottensavdelning, Evy Gustafson, har rest runt i Ryssland för att hjälpa till med att utbilda sjuksköterskorna i de regionala organisationerna.
Förutom Ryssland godkändes även Georgiens och Serbien-Montenegros sjuksköterskeorganisationer som nya medlemmar i icn.

WEBBTIPS:
Se alla medlemsländer på www.icn.ch.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida