Svenska sjuksköterskor är fortfarande välkomna

Norrmännen lovar sluta värva svenska sjuksköterskor på bred front.— Men svenskarna är fort-farande väldigt välkomna att arbeta i den norska sjukvården, säger Berit Alfsen, underdirektör vid det norska Arbeidsdirektoratet.

Nyheten att den norska arbetsmarknadsmyndigheten skulle sluta rekrytera svenska sjuksköterskor av hänsyn till bristen i den svenska sjukvården slogs upp stort i svenska media i slutet av mars. Media drog slutsatsen att Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams, hade förbjudit norrmännen att locka över svenska sjuksköterskor till ett bättre avlönat vårdarbete i Norge.

På Ams är man ganska upprörd över den beskyllningen.

– Vi har regelbundna möten med övriga nordiska arbetsmarknadsmyndigheter, säger direktör Clas Almén. Då redovisar vi för varandra hur läget på arbetsmarknaden är för olika yrkeskategorier. Vår genomgång av hur det ser ut i den svenska sjukvården har givetvis bidragit till de slutsatser som norrmännen dragit.

När det för ett par år sedan fanns sjuksköterskor i Sverige som gick arbetslösa var norska rekryterare välkomna till arbetsförmedlingarna i Göteborg, Karlstad och Östersund. De fick låna lokalerna och stora mässor anordnades dit sjuksköterskor från hela landet kom för att få information om arbete i Norge. Många valde också att flytta till Norge, till fasta jobb eller kortare vikariat, främst i Oslo och Nordnorge.

Bete sig som goda grannar
Redan våren 1997 tog Arbeidsdirektoratet vissa steg för att reglera rekryteringen av svenska sjuksköterskor, berättar underdirektör Berit Alfsen. En plan gjordes upp för hur norska fylker (län) skulle samarbeta med vissa svenska län i rekryteringsfrågor efter kontakter med länsarbetsdirektören.  Det betydde att ett fylke i Nordnorge i första hand bara fick vända sig till en länsarbetsnämnd i norra Sverige.

Svenska Ams fick lägga synpunkter på förslaget och godkände det per telefon, enligt direktör Clas Almén på Ams.

Att chefen för Arbeidsdirektoratet valde att under våren gå ut till media och säga att norrmännen skulle bete sig som goda grannar berodde på att sjukvården i Malmö då slog larm till länsarbetsnämnden om den egna stora bristen på sjuksköterskor.

Ingen kan riktigt förklara varför ett svenskt överskott på sjuksköterskor på något eller några år vänts till en brist. Stora omorganisationer och nedskärningar har gjorts i den svenska sjukvården under 90-talet för att spara pengar. Nu börjar landstingen inse att sjukvården inte fungerar med alltför glest med personal. Dessutom kan man inte slita hur mycket som helst på dem som har jobb. Nyrekryteringar måste ske.

– Det dåliga är att det ändå blir så få heltidstjänster och fasta jobb, säger Angela Eriksson, lokal ordförande för Vårdförbundet i Göteborg.

Vid Arbetsförmedlingen utland i Göteborg svarar euroadviser (europaarbetsförmedlare) Margaretha Holmer att kontoret på sistone sagt nej till en arbetsgivare från Oslo som ville rekrytera sjuksköterskor i samarbete med förmedlingens avdelning för vård och undervisning.

– Men vi ålägger oss inga restriktioner när det gäller att informera svenska sjuksköterskor om arbete i Norge. Norska arbetsgivare annonserar i Platsjournalen och här kan man söka arbete i Norge via internet, säger hon.

Medelålders flyttar
Margaretha Holmer berättar att många medelålders, välutbildade sjuksköterskor med vuxna barn flyttar till arbete i Norge nu.

– De är dödströtta på nedskärningar, omorganisationer och den dåliga lönen i Sverige. Ofta har omorganisationerna gjort att de tvingats acceptera ett arbete de inte själva har valt. När de ändå måste byta kunde de lika gärna flytta, menar de.

Tidigare flyttade mest unga nyutbildade sjuksköterskor som var arbetslösa i Sverige.

– Den norska rekryteringen sätter press uppåt på lönerna för sjuksköterskorna i Sverige, men inte så mycket som vi skulle önska säger Ninni Carlsson-Eriksson, som nyss avgått som ordförande i den lokala avdelningen av Vårdförbundet i Värmland. När en värmländsk operationssköterska för fem månader sedan försökte höja sin lön med argumentet att hon annars tänkte flytta till Norge, gick inte det.

Ordföranden för avdelningen i Jämtland, Anki Söneby, anser också att möjligheterna att pressa upp lönerna var större för ett par år sedan. Hon nämner en förhandlingsomgång 1996 som tog fart i och med att norska rekryterare var aktiva i länet.

Ingen av Vårdförbundets lokala ordförande tror att det norska beslutet betyder särskilt mycket för svenska sjuksköterskor. De som är intresserade av att arbeta i Norge kan lätt själva ta kontakt med norska sjukhus. I de län som gränsar till Norge känner de flesta någon som är eller har varit i Norge.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida