Sverige bidrar till aidsmedicin

9 augusti 2004

40 miljoner av världens befolkning beräknas vara hiv-smittade, enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Sex miljoner behöver bromsmediciner, men inte ens 500 000 får det. Därför har Sverige beslutat att bidra med 40 miljoner kronor till WHOs arbete för att tre miljoner hiv/aids-smittade ska få tillgång till behandling före 2005 års utgång.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida