Sverige driver på mot stickskador i Europa

Nu intensifieras kampen mot stickskador i Europa. Det är resultatet av en överenskommelse mellan den fackliga centralorganisationen för offentliganställda i Europa, EPSU, och arbetsgivarorganisationen Hospeem.

Det är första gången man träffar en överenskommelse mellan parterna inom ramen för den sociala dialogen inom EU. Målet är att överenskommelsen så småningom ska resultera i ett direktiv från EU-kommissionen och därigenom förvandlas till lag i alla EU-länder.

– För svensk del innebär denna överenskommelse inga förändringar. Vi har redan lagar och bestämmelser som till och med är bättre än innehållet i överenskommelsen. Men vi har varit aktiva för att få samma skydd för alla som arbetar inom sjukvården i hela Europa, säger Janet Parmvi, som är svensk ledamot av EPSU Standing Committee for Health and Social Services.

Direktkontakt

Tack vare att frågan diskuterades mellan parterna och inte gick direkt till EU-kommissionen har kraven på åtgärder mot stick- och skärskador i vården skärpts. Det anser i alla fall Janet Parmvi.

– Man kan säga att de fackliga kraven blev ett golv i stället för ett tak, säger hon.

Sverige har också varit drivande i att frågan om stick- och skärskador i första hand ska lösas genom en överenskommelse mellan parterna – alltså enligt den svenska modellen. Att den sedan ska konfirmeras genom ett direktiv från EU-kommissionen gör att den blir bindande för alla medlemsländer i EU.

Gäller på flera nivåer

I överenskommelsen, som fastställdes av styrelsen för EPSU i dag på förmiddagen, slås bland annat fast:

• En väl utbildad personal med tillräckligt bra utrustning är grundläggande för att man ska kunna nå en säker vård.

• Arbetsgivarna är förpliktigade att tillförsäkra de anställda en säker arbetsmiljö, men de enskilda personerna har också ett ansvar för att ta ansvar för såväl sin egen säkerhet som andra personer som berörs.

• Man ska främja en ”no blame culture”. Skador som rapporteras ska leda till att man fokuserar på systemfel snarare än att jaga syndabocker. Systematisk rapportering ska vara accepterad praxis.

Ingen re-capping

– Vi vill också stärka säkerhetskulturen, bland annat genom att bannlysa systemet med ”re-capping”, det vill säga att man sätter tillbaka skyddshylsan på använda kanyler, säger Janet Parmvi.

Naturligtvis ska det finnas adekvat utrustning som minimerar skaderisken.

Överenskommelsen kommer i morgon att presenteras på ESPU-kongressen, som inleds i dag i Bryssel. Drygt 600 delegater från ett 40-tal länder ska bland annat behandla ett förslag till nya stadgar, som innebär att EPSU blir ISKA:s europeiska regionala organisation. ISKA är den internationella organisationen för offentliganställda. Kongressen pågår fram till torsdag.

EPSU ingår i den europeiska fackliga samorganisationen EFS och är dess representant i den så kallade sociala dialogen med EU-kommissionen.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida