Sydafrikas sjuksköterskor nu i samma förening

Den 1 oktober 1996 var en historisk dag för Sydafrikas sjuksköterskor. Då bildades DENOSA, Democratic Nursing Organisation of South Africa.

10 februari 1997

I och med bildandet av den nya organisationen försvann den gamla apartheiduppdelningen och vita och färgade sjuksköterskor kunde börja arbeta mot samma mål.

Därmed är ett mörkt kapitel i de sydafrikanska sjuksköterskornas historia avslutat.

Precis som andra föreningar och organisationer hade SANA, den av den tidigare apartheidregimen godkända föreningen, i sina stadgar inskrivet att det var en förening för enbart vita. Något som upprörde inte minst Svensk sjuksköterskeförening SSF, som i slutet av 60-talet och början av 70-talet drev kravet att SANA skulle uteslutas ur den internationella sjuksköterske-organisationen ICN. Någon uteslutning blev det dock inte. Visserligen beslutade ICN 1973, på svenskt initiativ, att SANA måste öppna föreningen för icke-vita för att få vara kvar, men SANA valde i stället att samma år själv dra sig ur för att slippa nesan med en uteslutning.

Genom bildandet av DENOSA torde dörren till ICN åter kunna öppnas. Redan i september förra året fanns sydafrikanska sjuksköterskor med som observatörer på ett stort ICN-möte i Zimbabwe.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida