Syrebrist vanlig vid akut stroke

Hypoxemi är vanlig under akut fas av stroke och förenad med ökad risk att dö. Syrebristen förekommer under alla skeden av intagningen på sjukhus.

Det är engelska forskare som har studerat kliniskt signifikanta skillnader i blodets syremättnad hos patienter med stroke under de första timmarna sedan de kommit till sjukhus. Av 135 undersökta patienter hade 20 procent någon gång under intagningsproceduren hypoxemi. Den var särskilt vanlig hos personer som också led av annan sjuklighet i andningsvägarna.

Av patienterna med hypoxemi var 40 procent döda efter tre månader mot 20 procent bland övriga. Forskarna kunde inte fastställa om detta samband var oberoende av patientens ålder eller av hur svår stroke personen hade. De påpekar att deras studie visar att en enda mätning av blodets syrgashalt vid intagningen av patienten inte fångar upp stora och kliniskt betydelsefulla förändringar av blodets syremättnad och att syrgastillförsel inte nödvändigtvis korrigerar hypoxemin.

De anser att det krävs en randomiserad studie för att fastställa sambandet mellan syretillförsel, blodets syremättnad och utgången av stroke.

Källa: Cerebrovascular Disease 2006;21:166-172

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida