Syrebrist vid förlossningen

Trots en gravt patologisk CTG-kurva dröjde barnmorskan med att tillkalla läkare.

10 januari 2000

Den 35-åriga kvinnan kom på kvällen till förlossningen med värkar och vattenavgång. I journalen fanns antecknat att hon ville ha akupunktur som smärtlindring.

Vid halvtiotiden var den blivande mamman hungrig och eftersom förlossningsarbetet fortskridit som förväntat och inget operativt ingrepp var planerat serverades hon ett lättare kvällsmål. Kvinnan hade då ryggbedövning som smärtlindring och ett syntocinondropp var kopplat för bättre värkarbete.

Då kvinnan en timme senare önskade mer smärtlindring gavs Marcain via ryggmärgskateter enligt stående ordination. Därefter lämnade barnmorskan rummet för att göra en första bedömning av en nyinkommen patient. En undersköterska stannade kvar för att göra blodtryckskontroller på patienten.

En halvtimme senare återkom barnmorskan. Då hade fosterljuden försämrats med djupa, breda decelerationer och inskränkt variabilitet medan patienten hade en stark krystningskänsla.

Som förberedelse inför den förestående förlossningen flyttades kvinnan från den mjuka säng hon dittills legat i till förlossningssängen och urinblåsan tappades. Fortsatt dåliga fosterljud gjorde att barnmorskan därefter kallade på läkaren. Strax före midnatt förlöstes kvinnan med sugklocka. Barnet var gravt asfyktiskt vid födseln.

Mamman anmälde barnmorska och läkare till hsan och hävdar att hon mot sin vilja fick upprepade påfyllningar av epiduralbedövningen men inget erbjudande om akupunktur.

Hon påpekar att ctg-kurvan var onormal en timme innan läkaren tillkallades och tror att hans beslut att förlösa med sugklocka i stället för kejsarsnitt berodde på att hon ätit kvällsmat. Därför ifrågasätter hon det lämpliga i att ge henne mat. Pojkens diagnos är grov- och finmotorisk störning i armar och ben efter asfyxi vid förlossningen.

Läkaren påpekar i sitt yttrande att hans val av förlossningsmetod grundade sig på vad han bedömde som snabbast, han visste inte att patienten hade ätit. Extraktionen tog 14 minuter.

Ansvarsnämnden har inte kunnat reda ut om patienten bett om mer smärtlindring klockan halv elva, då hon fick Marcain, men konstaterar att det inte fanns några kontraindikationer att ge henne ett kvällsmål.

ctg-kurvan visade förändringar redan kvart i elva och när barnmorskan åter-kom till patienten klockan elva och såg den gravt patologiska kurvan skulle hon omedelbart ha kallat på läkare. Nämnden ger henne en erinran för att hon inte gjorde det men ser inget skäl att kritisera läkaren. (hsan 779/99:B2).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida