Systemen är för många och svåra att använda

Det finns för många system och de passar inte ihop och är ofta för svåra att använda. Det här sägs i en undersökning av vårdens IT-system som Vårdförbundet gjort med andra fackförbund.

23 augusti 2004

Resultatet av undersökningen är tydlig: de flesta tycker att IT behövs och är bra för vårdverksamheten, inte minst när det gäller journalföringen. Samtidigt säger man att de system som används i dag inte fungerar på ett bra sätt. Kritik förs framför allt fram på tre områden:

? Inom samma verksamhet finns flera olika system och de kan inte prata med varandra. Man måste alltså gå in i flera olika system för att få den information man behöver.

Får inte viktig information

? De är alltför ofta svåra att använda. Man har byggt systemen utifrån ekonomiska och tekniska synpunkter och inte tänkt på användarna. Resultat: många får inte tillgång till viktig information.

?  Arbetsmiljön. Många känner besvär eller irritation i ögonen och har värk eller besvär i handleder, nacke, axlar eller rygg.

Slutredovisning i november

De resultat som nu finns är ännu preliminära. Det slutgiltiga resultatet kommer att redovisas i november. En broschyr kommer också att tas fram till dess. Den ska spridas i Vårdförbundet och användas som stöd i det fackliga arbetet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida