”Ta fram er yrkesstolthet”

”Ta fram er yrkesstolthet”
I en av montrarna demonstrerades ultraljud i kombination med MR/CT-fusion. Foto: Susanna Pagels

Röntgenveckan rymde det mesta: ?nyheter om sämre patientsäkerhet, dansk kamp för ”strålepas” och diskussioner om en reglerad specialistutbildning och värdebaserad radiologi.

Patientsäkerheten på röntgen kritiserades under en föreläsning av Lena Thorsson, inspektör på Strålskyddsmyndigheten och röntgensjuksköterska. Användningen av testikelskydd och kompression har försämrats och patienter utsätts för onödig strålning. Det framgick av smakprov ur en kommande rapport om hur ett hundratal röntgenavdelningar följde sina egna strålskyddsrutiner 2015.?

— Jag tror att det är mycket slarv, jag köper inte riktigt att det beror på att tempot är för högt, säger hon till Vårdfokus.?

Kompression, då patientens underhudsfett pressas ihop några milli­meter, halverar stråldosen och ger bättre bilder. Ändå har användningen sjunkit till i snitt 37-38 procent av alla undersökningar 2015, från en nivå på 45 procent året innan. Gonadskydd för testiklarna användes 2015 vid färre än hälften av alla undersökningar där det borde ha använts.

?— Det är graverande för patientsäkerheten, sa Lena Thorsson.

?Hon menar att det är attityden i verksamhetsledningen som sätter normen, för röntgensjuksköterskorna vet egentligen hur det ska vara. ?

Många avdelningar följer rutinerna perfekt, andra knappt alls. Det gör att snittsiffran ser ut som den gör. ?

— Ta fram er yrkesstolthet, uppmanade Lena Thorsson publiken.??

I Danmark har radiograferna lyckats föra upp frågan om strålningens farlighet på den politiska dagordningen med okonventionella metoder. Ett mål är ett ”strålepas” för alla, det vill säga att all joniserande strålning som en individ utsätts för, ska loggas i ett nationellt register. Det berättade Charlotte Graungaard Falkvard, ordförande i danska Radiografrådet. ??

Begreppet värdebaserad radiologi, Röntgenveckans tema, sammanfattades av Kerstin Hillegård, ordförande i Svensk förening för röntgensjuksköterskor, som att ”göra rätt saker, på rätt sätt, i rätt tid”.

?Att bara tänka produktion och slentrianmässigt bedöma så många patienter som möjligt på kortast möjliga tid, är inte värdeskapande, sa hon. Kerstin Hillegård framhöll också vikten av att åstadkomma en reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor.?

Utbildningen diskuterades på flera seminarier. Vårdförbundets vice ordförande Johan Larson var en av alla som betonade nödvändigheten att driva frågan.

Röntgenveckan

  • Röntgenveckan hölls i Kistamässan i Stockholm den 12-16 september.
  • Totalt var 1 400 deltagare och 200 utställare anmälda.
  • Röntgensjuksköterskorna var den största enskilda yrkesgruppen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida