Ta till vara kunnandet!

2 september 2002

Under en längre tid har det skrivits och talats om bb-kris i medierna. Om att det finns för få barnmorskor och att många blivande mammor därför tvingas åka till en annan ort för att föda.

Att det i dag finns en brist på barnmorskor beror inte, som många tror, på att det utbildas för få. Det handlar snarare om att fler och fler barnmorskor säger upp sig och väljer en annan verksamhet. Även om jag tycker att det är tragiskt att det ska behöva gå så långt som till uppsägningar måste jag säga att jag förstår barnmorskorna. Deras agerande vittnar om att de inte accepterar att deras kunnande och erfarenhet inte tas till vara fullt ut på förlossningsavdelningar och inom mödrahälsovården.

Förlossningsvården har förändrats under det senaste decenniet och det har i allra högsta grad påverkat barnmorskornas arbete. Förlossningsklinikerna har knutits allt mer till den avancerade sjukvården. Många mindre förlossningsenheter har lagts ner. Argumenten för det har varit att det krävs stora enheter för att upprätthålla en bra kvalitet och för att kunna hantera komplicerade förlossningar. Utgångspunkten har blivit att alla förlossningar är komplicerade, trots att vi vet att så inte är fallet.
Jag tror att det krävs en annan organisation kring förlossningsvården för att locka tillbaka de barnmorskor som i dag flyr från förlossningsverksamheten och för att locka en ny generation till utbildningen.

Det måste finnas möjlighet för barnmorskorna att arbeta med hela föräldraskapet. Att det finns utrymme för att skapa en relation mellan barnmorskan och den blivande mamman redan tidigt är till exempel oerhört viktig. En bra relation skapar trygghet och det i sin tur minskar risken för komplikationer vid förlossningen.

Själv hade jag förmånen att ha samma barnmorska vid båda mina födslar och det har hjälpt mig att bli trygg som mamma.
Barnmorskan har kunskaper om vad som bör komma mamman, pappan och barnet tillgodo och det måste tas tillvara på ett bättre sätt. Barnmorskorna som yrkesgrupp måste få mycket större inflytande både över det dagliga arbetet och den organisation de verkar i.

Visst är lönen också en av orsakerna till att barnmorskorna söker sig från yrket. Men om arbetsgivaren skulle respektera och värdesätta barnmorskans kompetens på ett annat sätt är jag övertygad om att lönebilden skulle se annorlunda ut.

Barnmorskornas situation är tyvärr på inget sätt unik inom sjukvården. Sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor är andra yrkesgrupper där arbetsgivaren inte tar tillvara det kunnande och den erfarenhet som finns. Och även här ser vi att bristen bara ökar.

Arbetsgivaren måste på ett annat sätt än i dag våga släppa loss den kraft och de idéer som finns hos medarbetarna. Här tror jag att det är viktigt att ge cheferna bra förutsättningar så att de tillsammans med medarbetarna kan utveckla verksamheten.

Till sist vill jag också passa på att berätta en glad nyhet. I somras när den internationella sammanslutningen för biomedicinska analytiker, IAMLT, hade kongress i usa beslutades att nästa kongress ska äga rum i Sverige 2004. Organisationen passade samtidigt på att byta namn till International federation of biomedical laboratory science, IFBLS. Vårdförbundet kommer tillsammans med IBL (Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap) att stå som värdar för arrangemanget. Jag ser det som ett utmärkt tillfälle för oss att lyfta labbfrågorna och synliggöra de biomedicinska analytikernas arbete för fler. Det blir också ett bra tillfälle för yrkesutövare från olika delar av Sverige och övriga världen att mötas och utbyta erfarenheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida