Ta vara på möjligheterna att utveckla vården

Om vi kan peka på verkliga förbättringar i den patientnära vården får vi unika möjligheter att förändra vårdens inriktning.

För några år sedan presenterade vi vår vårdpolitiska idé om en närvård som samlar fler kompetenser, och utgår från individens behov. Sedan dess har vi diskuterat den och fått lyssna på såväl invändningar och kompletteringar som hejarop. Den vårdpolitiska idén har hela tiden utvecklats och i samtal blivit så mycket mer än ett dokument om hur vi vill att vården ska vara organiserad. Det har blivit tydligt för de flesta att närvårdsidén rymmer Vårdförbundets syn även på ledarskap, medarbetarskap och professionalisering.

Vårdförbundet har en central roll i arbetet med att förbättra vården. Vi vill stödja både utvecklingen av dig som individ och utvecklingen av hela verksamheten. Detsamma ska vi kräva av alla ledare i vården: deras roll är att ge förutsättningar och verktyg för ett ständigt pågående förbättringsarbete.

För dig som medarbetare i vården är det en svår utmaning att tillsammans med kollegerna även hinna ta ansvar för verksamhetens utveckling. Det är självklart inte lätt i dagens system som fokuserar på så mycket annat än patientens behov och därmed sätter käppar i hjulet för mycket av den utveckling som vi ser skulle behövas.

I våra professioner är det självklart att utifrån utbildning, kompetens och erfarenhet föra samtal kring vardagliga händelser som bör leda till förbättringar. Det leder till ett ständigt lärande hos oss själva och det innebär att vi utifrån individens behov av vård hela tiden förbättrar organisationen och utvecklar vårt arbetssätt.

För att tillsammans kunna driva förändringsarbete behöver man förutom tid och utrymme även metoder och verktyg. Vårdförbundet kan bidra till detta.

För samtidigt som vi utifrån helhetsperspektivet argumenterar för ett nytt system för styrning ska vi visa att vården utvecklas bättre om man byter perspektiv; och att utgå från patientens behov är – dessvärre – att bryta mot det perspektiv som i dag dominerar. Vi ska inte bara kritisera gränsdragningsproblem och ständiga omorganisationer. Vi ska i det vardagliga, patientnära arbetet visa hur en ny närvård kan handla mer om hur man kan stärka hälsan och hur de samlade resurserna kan användas bättre för att ge individen den vård och det bemötande som vi alla har rätt att vänta oss.

När vi kan visa exempel på hur det patientnära utvecklingsarbetet förändrar vårdens vardag får vi också en unik trovärdighet när vi efterlyser ett nytt nationellt styrsystem för vården. Det är ett skäl till att vi fram till kongressen i maj kommer att lägga så mycket kraft på att diskutera metoder och verktyg för ett ständigt förbättringsarbete. Välkommen i det arbetet, läs mer på www.vardforbundet.se!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida