Tack för förtroendet!

Tack för förtroendet!
Sineva Ribeiro.

De närmsta fyra åren ska jag och Vårdförbundets övriga förtroendevalda fokusera på klassiskt fackliga frågor och arbeta för bättre löner och arbetsvillkor för dig. Nu kör vi!

När jag skriver detta pustar jag ut efter fyra intensiva dagar av hundratals gemensamma beslut på Vårdförbundets kongress i Uddevalla. Du som medlem representerades av 190 kongressombud från hela landet. På kongressen tog vi gemensamma beslut som kommer att prägla Vårdförbundets inriktning och arbete de närmaste fyra åren. Det är mäktigt att se vår samlade styrka, kunskap och engagemang när vi mobiliserar oss på det här viset! ?

Det insåg även statsminister Stefan Löfven, som öppningstalade och fick både applåder och skratt från publiken. Att statsministern deltar på vår kongress är en signal om att regeringen ser hur viktiga ni medlemmar är för den svenska välfärden. Vi bjöd också in ledande sjukvårds­politiker till en paneldebatt på scenen. Kongressombud och medlemmar fick grilla politikerna om hur problemen inom vården bör lösas. TCO:s ordförande Eva Nordmark konstaterade i sitt avslutningstal: ”I Sineva har ni en ordförande som verkligen sätter jämställdhetsfrågorna på TCO:s agenda.” ??

Politiker och övrig scenunderhållning i all ära, men det viktigaste som hände på kongressen var givetvis de många beslut som togs i sann demokratisk anda. Vi fick tydliga signaler om att vi nu ska prioritera de klassiska fackliga frågorna: lön, arbetstider och arbetsförhållanden. Det handlar om arbetsmiljö, ett hållbart yrkesliv med bra villkor som bra lön, god löneutveckling, attraktiva karriärvägar — och ett arbete för att utveckla vården och göra den säker. Jag ser kongressens prioritering som en spegling av den verklighet du som medlem lever och arbetar i, där vardagen är tuff och många upplever att villkoren försämras. Det är därför det är så viktigt att vi står enade och blir fler! Ensam är inte stark och det fackliga engagemanget är viktigare än någonsin. Vi ska fortsätta fokusera på att vara ett växande förbund, som har medlemmarna i centrum. ??

En av kongressens stora frågor var givetvis den om hållbart arbetsliv och hälsosam vårdmiljö. Vårdförbundets styrelse föreslog att vi ska verka för hälsosamma arbetstider, att dygnsvilan mellan arbetspassen ska vara minst elva timmar, att medlemmarna får fyra veckors sammanhängande sommarsemester och att beredskap och jour bara används då det är absolut nödvändigt.

??En människas behov av vård är lika stort oavsett bakgrund och nationstillhörighet. Det är något som Vårdförbundets medlemmar står bakom. Därför valde vi som avslut på kongressen att göra ett uttalande, där vi står upp för allas lika värde och rättigheter i sjukvården. Detta omfattar både personal och patienter. Frågan är viktigare i dag och under valåret än någonsin tidigare! Rätten till vård är inte bara en medborgerlig rättighet utan också en mänsklig rättighet — rätten till hälsa lämnar ingen utanför.

Ur min agenda i juni:

  • 4: Presidiemöte med Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, IBL
  • 5: Ministermöte på utbildningsdepartementet
  • 11: Deltagande på Järvaveckan med TCO och Vårdförbundet Stockholm
  • 20: Möte med Fysioterapeuterna

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida