Tala om förvirringen

10 juni 2003

Sjuksköterskan måste tala med den gamla patienten om hennes upplevelser under den tid hon var förvirrad. Den slutsatsen dras i en kvalitativ studie där patienter intervjuades om sitt förvirringstillstånd. Sammanfattningsvis beskrivs förvirringen som en resa genom dygnet, från skymning genom nattens mörker till gryning och dagsljus. Under den perioden känner sig patienterna ofta rädda, arga och panikslagna. Om sjuksköterskan kan tala med patienten om upplevelserna kan det bidra till att episoden av förvirring införlivas som en erfarenhet i livet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida