Tandvårdsreformen

5 mars 2001

Den första januari 1999 infördes ett reformerat tandvårdsstöd som innebär att landstingen ansvarar för uppsökande verksamhet bland vårdtagare i kommunernas äldreomsorg. Den som har kommunal omsorg och ett stort omvårdnadsbehov har rätt att få ett kostnadsfritt besök om året av tandhygienist eller tandläkare i sin bostad för bedömning av behovet av daglig hjälp, stöd och hjälpmedel.

De äldre ska också erbjudas nödvändig tandvård till samma kostnad som i den öppna hälso- och sjukvården.

Totalt beräknas 205 000 personer omfattas av tandreformen. Enligt en utvärdering som Landstingsförbundet gjorde efter reformens första 18 månader har 56 000 personer fått uppsökande tandvård och cirka 100 000 nödvändig tandvård.

Socialstyrelsens tandvårdschef och representanten för tandvårdsnämnden i Skåne hävdar att det är ett bra resultat, medan tandhygienister och masar i projektet Bra mun- och tandvård tycker att siffrorna är skandalöst dåliga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida