Tänk efter före och höj pensionen

Jobba så mycket som möjligt till så hög lön som möjligt. Det är det enklaste svaret på frågan: Hur ska jag göra för att få en så stor pension som möjligt?

4 september 2000

Men för alla finns det några knep för att få ut så mycket som möjligt av de satsade pensionspremierna. Vårdfacket har pratat med Elisabeth Sasse, som är ombudsman och pensionsexpert på ofr, Offentliganställdas förhandlingsråd.

För Vårdförbundets medlemmar handlar det i höst om två val. Först ska de placera den pott pengar som avsatts i det allmänna pensionssystemet, sedan motsvarande pott i avtalspensionen. Inför de valen ger Elisabeth Sasse några allmänna råd.

Det första rådet är att du ska anpassa placeringen efter hur gammal du är. När det gäller yngre personer darrar Elisabeth Sasse inte på manschetten: De bör placera en stor andel i aktiefonder, där de kortsiktiga riskerna är större, men den långsiktiga utvecklingen sannolikt bättre än för räntebärande papper. Äldre personer bör analysera sin ekonomiska situation. Vill man vara trygg kan man i första hand välja fonder med stor andel räntepapper och mindre andel aktier. Då kan avkastningen inte variera så mycket, varken uppåt eller nedåt.

Ett praktiskt val för dem som inte vill engagera sig alltför mycket i hur pensionspengarna förvaltas är så kallade generationsfonder. I generationsfonderna är andelen mer riskfyllda placeringar större när fondägaren är ung. Sedan ökar andelen tryggare placeringar vartefter åren går.

Elisabeth Sasse råder också Vårdförbundets medlemmar att inte dela pensionsrätt med maken/makan eller teckna ett efterlevandeskydd utan att först ta reda på vad det faktiskt kostar. Avgifterna är rätt höga, och även om kostnaden tycks vara liten innebär den att mindre pengar avsätts till att bygga upp pensionskapitalet. Det kan få stort genomslag på pensionen, särskilt för den som är ung i dag.

Den som är medlem i Vårdförbundet har dessutom redan både ett efterlevandeskydd och en livförsäkring inbakad i sin medlemsavgift. Vill man ändå ha ett starkare skydd är det möjligt att ta en medlemsförsäkring i SalusAnsvar.

Bostad bra investering
Ska man komplettera med en privat pensionsförsäkring? Elisabeth Sasse är tveksam.

– Man måste verkligen fråga sig om det är det bästa sättet att använda sina pengar. Kanske är det en bättre placering att till exempel investera i en bostad. Då kan man som pensionär bo billigt, eller också kan man sälja bostaden och få loss sitt kapital.

Elisabeth Sasse tror att många av dem som har börjat spara i pensionsförsäkringar egentligen inte har råd att göra det.

– Men de har blivit rädda sedan de fått sitt orange kuvert från Riksförsäkringsverket. Och det har försäkringsbolagen utnyttjat.
Hur stor blir då din pension? Det är inte möjligt att säga. Inte förrän den dag du går i pension. Och faktiskt kanske inte ens då – om du som pensionär låter ditt pensionskapital stå kvar i fonderna kommer förändringarna i fondernas värde att fortsätta att slå igenom på pensionens storlek.

– Hur stor pensionen blir beror förstås på hur stora inbetalningar du som löntagare gjort till pensionssystemet, men i stor utsträckning också på hur samhällsekonomin utvecklats och pensionspengarna förvaltats, säger Elisabeth Sasse.

Kan inte ge exakt besked
Därför vill – eller, rättare sagt, kan – varken hon eller någon annan av dem Vårdfacket pratat med säga hur stor pension en enskild person till slut får. Pensionsexperterna håller sig visserligen med en tumregel: pensionen från det statliga systemet blir ungefär hälften av slutlönen, för dem som har avtalspension tillkommer ytterligare tio till femton procent. Men det är en tumregel som möjligen håller om man uttalar sig om alla pensionärer.
    
Vid förhandlingarna om tjänstepensionen pfa98 för kommun- och landstingsanställda försökte man också »räkna baklänges« så att tjänstepensionen skulle omfatta ungefär 10 procent av slutlönen.

Men mer än en ungefärlig uppskattning av hur stor den genomsnittliga pensionen blir kan ingen ge.          

Offentliganställdas förhandlingsråd (ofr) samordnar förhandlingarna om bland annat pensionsavtalet för tio förbund inom den offentliga sektorn, däribland Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida