Tar en dag i taget

Tar en dag i taget
De äldre beskriver smärtan som att det ömmar, gör ont, molar och värker. Därför kan de svara nej när vården frågar efter smärta.
Foto: Mostphotos

Smärtan finns där hela tiden. För de drabbade handlar det om att kämpa emot och härda ut för att kunna leva med den och klara sitt dagliga liv.

6 februari 2013

Äldre människor vill inte klaga och vara till besvär. Det kan vara en orsak till att långvariga smärtor i muskler, leder och skelett ofta är underbehandlade och att den äldre håller sin smärta för sig själv. Ett skäl kan vara språkbruket i vården.?

— De gamla använder inte ordet smärta när de beskriver sitt onda, utan säger att det ömmar, gör ont, molar och värker. Vården däremot frågar kanske efter smärta och det kan vara en förklaring till att de gamla då inte svarar ja. ?

Det tror Catharina Gillsjö kan vara en bidragande orsak till att de ofta inte får den hjälp och det stöd de behöver. Hon är distriktssköterska och lektor och har arbetat med äldre i många år och sett att svåra smärtor i muskler, leder och skelett är vanliga. I sitt avhandlingsarbete har hon intervjuat 19 hemmaboende personer, 66—88 år gamla, om hur de hanterar sitt dagliga liv med konstant smärta. Fyra förhållningssätt utkristalliserade sig: några kämpar, andra anpassar sig, en del ignorerar smärtan och någon resignerar.

Gemensamt för dem alla var att de försökte hantera och lära sig leva med smärtan. De tog en dag i taget. För att inte vara till besvär led de i tysthet, klagade inte och provade sig fram för att uthärda smärtan i vardagen. Att röra på kroppen och ha dagliga rutiner hjälpte dem att balansera den. ?Genom att föra en dialog med sig själv var de sin egen coach som hjälpte till med att stå ut och göra saker, till exempel att gå upp ur sängen. De försökte också ta vara på det som gav livet mening och träffade familj och vänner när kraften fanns. ?

— Sjuksköterskan behöver vara lyhörd och inte automatiskt sätta smärtproblematiken i främsta rummet, säger Catharina Gillsjö. ?

Hon har tidigare i många år arbetat med äldre och fascinerats av hur stor betydelse hemmet har för gamla människor och hur långt de kan sträcka sig för att bo kvar så länge som möjligt. Avhandlingens två första artiklar kom därför att handla om det. Hon fann att hemmet är intimt integrerat med livet och den äldre personen själv. Samtidigt var de medvetna om att den dagen kunde komma när det blev nödvändigt att flytta, men det ville de helst inte tänka på.

Långvarig smärta kan vara ett hot om att tvingas lämna sitt hem. Men den äldre fokuserar på att uthärda och lära sig leva sitt dagliga liv trots smärta — inte på smärtan i sig. ?

— Det är därför viktigt att sjuksköterskan fokuserar på att hjälpa och stödja den äldre personen i sitt vardagsliv med utgångspunkt från dennes behov sett ur ett helhetsperspektiv och inte enbart med fokus på smärtan, säger Catharina Gillsjö.

Avhandlingen:

Older adults’ conceptions of home and experiences of living with long-term musculoskeletal pain at home lades fram vid University of Rhode Island i USA.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida