TCO anmäler Sverige för jämställdhetsbrott

TCO har anmält Sverige till EU-kommissionen för brott mot EG:s jämställdhetsdirektiv. Kvinnorna diskrimineras i arbetsskadeförsäkringen, säger TCOs ordförande Inger Ohlsson.

12 april 1999

Diskrimineringen gäller reglerna i arbetsskadeförsäkringen, som förändrades 1993. Dessförinnan fanns en så kallad presumtionsregel som innebar att  »samband mellan skadlig inverkan och skada ansågs föreligga om ej betydligt starkare skäl talar mot det«, skriver tco i sin anmälan till eu. Den regeln bidrog till att även belastnings- och förslitningsskador kunde godkännas. Sjukdomar som är vanligast bland kvinnor.

Sedan regeln ändrades är kraven på skadlighet och orsakssamband betydligt strängare. Arbetsolycksfall drabbar generellt sett män oftare än kvinnor. Och eftersom olycksfall är mer uppenbara än sjukdomar är det lättare för män än för kvinnor att få sin skada godkänd som arbetsskada.

Av dem som fått arbetsskada godkänd under åren 1994 till 1997 är 70 procent män och 30 procent kvinnor. Detta är könsdiskriminering, hävdar tco i sin anmälan.

Drabbar deltidsarbetande
Dessutom anser tco att regeln om nivån på arbetsskadeersättning är diskriminerande. En deltidsarbetande som drabbas av en skada får nämligen en ersättning som är baserad på deltidsinkomsten. Vilket drabbar kvinnorna eftersom de betydligt oftare än män är deltidsarbetande under en period i livet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida