”Tekniken ger bättre vård”

Vården blir bättre när informationen om patienten görs mer tillgänglig, visar erfarenhet från den första datoriserade sjukhusavdelningen i Östergötland. 

13 januari 1997

Sedan två år arbetar en geriatrikavdelning vid Motala lasarett med datorbaserad vårddokumentation. Det betyder att dokumentationen kring patientens vård och behandling skrivs in i dator.

Arbetssättet skiljer sig i grunden från det gamla. Informationen är strukturerad efter en mall och olika slags sökord. Det gör att man snabbt får en överblick av innehållet och inte behöver skumma igenom en massa text.

–  Numera dokumenterar vi omvårdnaden och skriver ned vad vi gör. Det gjorde vi inte tidigare. Informationen om patienten var  bristfällig, säger sjuksköterskan Lotta Saleteg på Motala lasarett.

Hennes avdelning är hittills den enda sjukhusavdelning i Östergötlands landsting som använder datajournal i det dagliga vårdarbetet. Tills vidare är det en provinstallation.

Den största skillnaden, menar Lotta Saleteg, är att det finns en möjlighet till kvalitetsuppföljning av vården. 

– Det kunde man inte göra effektivt med pappersjournaler. Nu har vi helt andra möjligheter att söka och sammanställa information.

Men alla har inte varit positiva till den nya inriktningen. Tekniken kräver en annan arbetsgång och ett nytt tankesätt. Sjuksköterskan måste lära sig att tänka i strukturer och använda enhetliga termer.  

– Dokumentationen tar längre tid i dag och det får man nog räkna med i början. Innan vi började arbeta med datorbaserad vårddokumentation fanns det en rädsla för tekniken. Många undrade: ”Kommer jag överhuvud taget att klara det?”

Har vården blivit bättre?

– Ja, det tycker jag. Vi har framför allt uppgifterna tillgängliga på ett annat sätt. Patienter som ringer upp kan få snabbare besked. Det är lättare att fatta beslut om nästa steg i behandlingen av patienten eftersom vi har snabb tillgång till relevant information. Tidigare kunde det gå två dagar innan man fick fram informationen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida