Telemedicin öppnar nya vägar

På klinkem i Falun har Karin Ohlander och två kolleger utvecklat ett databasarkiv för att kunna följa en patients sjukdomsförlopp.

Vi använder telemedicin varje dag som en hjälp för att värdera blod- och benmärgsceller, berättar hon.

Hur sjukdomen utvecklas kan de följa genom att jämföra bilder och sjukhistoria vid olika tillfällen då prover har tagits.

Systemet kommer att få följder för de medicinska rutinerna. Den lilla kliniken kan med hjälp av telemedicin få direkt stöd från ett större sjukhus, ja till och med från specialsjukhus i andra länder.

– Samtidigt som kostnaderna kan reduceras kan man behålla eller förbättra personalens kompetens, för både patientens bästa och yrkesutövarnas. Medelåldern är ju så hög i de olika specialiteterna att kompetensen är på väg ut, men telemedicin kan öka attraktionen bland de unga, tror Karin Ohlander.

Än så länge är det, enligt Karin Ohlander, få biomedicinska analytiker i Sverige som kan använda telemedicin. Men intresset är stort och hon och hennes kolleger får ta emot många studiebesök.

En biomedicinsk analytiker från Nigeria konstaterar att den här tekniken är oerhört viktig – inte minst i utvecklingsländerna där yrkesutövarna ofta arbetar ensamma på vårdcentraler långt ifrån närmsta sjukhus. Så vad kostar det?

Karin Ohlander svarar att tekniken numera är billig, men börjar räkna upp vad som behövs. Mannen suckar över de tänkta utgifterna, och hon tillägger snabbt:

– I början är e-post ett sätt att komma i gång. Med självklar sekretess i bild och frågor kan vi hjälpa varandra med bedömningen av patientfall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida